Sisustusarkkitehdin työnkuva

Eteerisiä seinäsävyjä ja trendikkäitä sisustustyynyjä – vai sittenkin empatiaa ja vuorovaikutusta? Alla pohdintaa siitä, mitä kaikkea sisustusarkkitehti työssään tekee ja mistä näkökulmasta he projektejaan suunnittelevat.

Käyttäjälähtöinen toimintatapa

Sisustusarkkitehdin työtä ohjaavat käyttäjälähtöisyys ja toiminnallisuus. Projektisuunnittelussa hän varmistaa, että tilan mitoitus ja käytettävyys vastaavat käyttötarkoitusta. Lisäksi työnkuvaan kuuluu olennaisesti toimiminen tila- ja kalustesuunnittelun erikoisasiantuntijana eri suunnittelija- ja käyttäjätahojen kesken. Ihmisten toiminta ja vuorovaikutus ovat kuitenkin suunnittelun keskiössä.

Sisustusarkkitehti perehtyy käyttäjien tarpeisiin, tapoihin ja toiveisiin. Käyttäjäymmärrys saavutetaan haastattelemalla, havainnoimalla ja hyödyntämällä erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä. Asiakas ei aina osaa sanoittaa tarpeitaan suoraan ja onkin suunnittelijan ammattitaitoa löytää työyhteisölle tai käyttäjille tilan tärkeimmät suuntalinjat. Empatia ja keskusteleva ote kertovat työhönsä paneutuvasta suunnittelijasta.

Projektinhallinta ja organisointi

Eniten hyötyä sisustusarkkitehdin tai -suunnittelijan ammattitaidosta saa, kun heidät nappaa mukaan jo projektin alkuvaiheessa. Kokenut suunnittelija osaa hahmottaa rakennushankkeen kulun ja minimoida riskejä.

Suunnittelija voi tarvittaessa hoitaa myös projektinhallinnan, mikä vapauttaa asiakkaan ajan erilaisten juoksevien asioiden hoitamiselta. Häneltä löytyy myös käsitys siitä, millaisia suunnitelmia ja työohjeita rakennusprojektiin tarvitaan sen toteuttamiseksi.

Hyvissä ajoin tehty huolellinen suunnittelu on toki myös kustannuskysymys. Esimerkiksi selkeät piirustukset jo tarjouspyyntövaiheessa selkeyttävät urakan kokonaishinnan määrittelyä ja tällöin pysytään varmemmin sovitussa budjetissa.

Näkemyksellisyys ja materiaalituntemus

Jos luovaa suunnittelua uhkaa jonkinlainen jumiutuminen, paluu juurille ja luontoon yleensä herättää suunnittelijasielun palon uudelleen. Suunnittelijalta usein löytyykin omia intressejä, jotka voivat osin vaikuttaa hänen suunnitteluideologiaansa.

Inspiraatiota voi löytää hyvinkin poikkialaisista asioista, ilmiöistä ja trendeistä. Niistä voi olla myös erityishyötyä, jos kohteeseen tarvitaan jonkin erityisalan tietämystä. Myös näistä saat osviittaa keskustelemalla ja tutustumalla lähemmin suunnittelijaehdokkaaseesi.

Kaiken tämän lisäksi suunnittelija voi tuoda projektiin uudenlaista näkemystä ja ajankohtaista tietoa mm. materiaalivalintojen soveltuvuudesta. Kestävät valinnat ovat ajattomia ja maksavat itsensä nopeasti takaisin. Sävyjen ja materiaalien laajasta kirjosta valikoiminen voi tuntua haastavalta, jolloin sisustusarkkitehti osaa auttaa niiden yhteensovittamisessa, jolloin myös lopputulos on halutun ilmeen mukainen.

Jos kaipaa projektiinsa nimenomaan apua jo konseptivaiheessa, kannattaa tutustua suunnittelijan referenssiluetteloon ja työnäytteisiin etukäteen, jolloin voi varmistua tekijän kädenjäljestä. Ylipäänsä on tärkeää valita suunnittelija, jonka kanssa henkilökemiat kohtaavat ja asioista on helppo puhua.

Jaa:

Tutustu alan ammattijärjestöihin: