Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Muodoste Oy (y-tunnus: 2762843–9)
Osoite: Masterintie 3a 4,
80170 LEHMO
Puhelinnumero: 040 5303 707
Sähköpostiosoite: hello@muodoste.fi

2. Rekisterin nimi

Muodoste Oy:n asiakas-ja markkinointirekisteri.

3. Rekisteriasioista vastaavahenkilö

Muodoste Oy
Hanna Puolakka
Sähköposti: hanna.puolakka@muodoste.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste

Kerättäviä henkilötietoja käytetäänseuraaviin tarkoituksiin:

  • Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoito
  • Rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tarkoitukset, kuten tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, kehittäminen ja markkinointi
  • Uudelleenmarkkinointi verkossa ja sosiaalisessa mediassa verkkokäyttäytymiseen perustuen

Rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten asiakkaiden ja näiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita.

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella (esimerkiksi liittyminen Muodoste Oy:n uutiskirjetilaajaksi, opassisältöjen lataaminentai tietojen syöttäminen) Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa ilmoitetulla yhteydenottotavalla.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää tietoja seuraavista henkilöistä:

  • Rekisterinpitäjän asiakkaista
  • Potentiaalisista asiakkaista

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on henkilöitten nimiä sekä yhteystietoja (puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, postiosoite).

7. Henkilörekisterin suojaus ja tietoturva

Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta ulkopuolisille, paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietojaja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua omiin henkilötietoihinsa ja pyytää kyseisten tietojen oikaisemista sekä niiden poistamista, mikäli tietojen käsittelemiseen ei ole enää hyväksyttävää syytä. Tietyin edellytyksin rekisteröity voi myös pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä. Edellä kerrotusta huolimatta tietoja voidaan edelleen käsitellä lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi. Rekisteröidyllä on
oikeus tehdä valitus tietosuojavirastolle, mikäli hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään asiakkuuden voimassaoloajan, kuitenkin vähintään 10 vuotta.

Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 27.09.2022.