Muodoste SCRIPT
Konseptisuunnittelu

Kuten tv-ohjelmissa ja elokuvissakin seurataan käsikirjoitusta, toimii Script-konseptisuunnitelma toteutuksen punaisena lankana.

Yhtenäinen visuaalinen ilme ja kokemus niin paikan päällä kuin muussakin viestinnässä tekee brändikokemuksesta eheän ja tunnistettavan.

Script kertoo kuvin ja sanoin suunnitteluprojektisi tavoitetilan. Kerrottuasi liikeideasi tarinan, koostamme siitä yhdessä visuaalisen konseptin, joka välittää haluamasi viestin. Konseptisuunnittelun aikana käymme läpi, mitkä kaikki elementit rakentavat brändin ja etsimme juuri sinun liikeideaasi toimivimmat ratkaisut. Voimme auttaa värien, tilojen ja palvelukokonaisuuksien rikastamisessa.

Konseptisuunnittelu auttaa mm. tilaprojektin läpiviennissä ja siitä kertomisessa projektin eri osapuolille. Kun kaikkien tekijöiden fokus on sama ja keskinäinen viestintä toimii, saavutetaan paras lopputulos. Jos olet tyytyväinen tilakonseptiin, autamme mielellämme myös tilaprojektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Kauttamme löydät tilaprojektiisi myös muut osaavat tekijät, kuten graafikot ja äänisuunnittelijat.

Värikonseptit

Värikonsepti sisältää tarkat sävymääritykset ja mallipalat, joiden avulla voit uudistaa tuotteesi. Konsepti voi saada kimmokkeen yrityksen tarinasta, sen ylläpitämistä keskusteluteemoista tai tulevista väritrendeistä.

  • Värikonsultaatio
  • Tuotteiden väriuudistukset
  • Kuratoidut värikokoelmat

Tilakonseptit

Tilakonsepti kiteyttää halutun tunnelman ja tilan materiaalivalinnat. Se on hyödyllinen myös myöhemmin, kun kalusteita tai joitakin tilan huoneita uusitaan ja halutaan säilyttää kytkös aiemmin tehtyihin ratkaisuihin. Tavoitteena on aina asiakkaan näköinen ja elämyksellinen tila!

  • Tilan ydinviestit
  • Brändielementit
  • Väri- ja materiaalitaulut

Palvelukonsepti

Palvelukonsepti auttaa kehittämään uuden, tai jo olemassaolevan palvelun entistä elämyksellisemmäksi kokonaisuudeksi. Voimme tarkastella palveluasi erityisesti asiakas- tai työntekijänäkökulmasta ja löytää ongelmakohtiin parhaat kehitysideat. Hyödynnämme myös erilaisia palvelumuotoilun metodeita, jolloin myös hiljainen tieto saadaan kuuluviin.

  • Palvelukokemuksen rikastaminen
  • Asiakaskokemus
  • Työntekijäkokemus