Mitä konseptisuunnittelu on?

Konsepti kertoo projektin tavoitetilan ja toimii punaisena lankana toteutukselle. Monella alalla konseptisuunnittelu on vaihe, josta kaikki alkaa. Termit ja käytännöt voivat kuitenkin sekoittua ja elää niin tekijöiden, kuin asiakkaidenkin käytössä. Tässä blogissa käsittelemme sitä, mitä konseptisuunnittelu tarkoittaa Muodoste Design Studion näkökulmasta.

Konsepti kertoo yhteisen vision

Konseptia voisi kuvata toimenpidesuunnitelmana, joka auttaa yhteisen päämäärän saavuttamisessa. Konseptisuunnittelun lopputuloksena syntyy konseptisuunnitelma, joka kertoo kuvin ja sanoin suunnitteluprojektisi tavoitetilan ja antaa raamit toteutukselle.

Konsepti on ikään kuin käsikirjoitus, joka toimii toteutuksen punaisena lankana. Konseptisuunnittelu auttaa mm. tilaprojektin läpiviennissä ja siitä kertomisessa projektin eri osapuolille. Kun kaikkien tekijöiden fokus on sama ja keskinäinen viestintä toimii, saavutetaan paras lopputulos.

Tilakonsepti jalkautetaan eri tiloihin, jolloin haluttu viesti ja ilme säilyy ympäristön eroavaisuuksista riippumatta.

Hyvä konseptisuunnitelma toimii työkaluna laadukkaalle toteutukselle

Oletko joskus miettinyt mihin konseptia tarvitaan ja mitä hyötyä siitä on? Kun konseptisuunnittelu tehdään alusta asti huolella, vältetään toteutusvaiheessa monta sudenkuoppaa ja minimoidaan riskejä.

Hyvä konseptisuunnitelma esittää selkeästi tavoiteltavan lopputuloksen, jotta kaikki projektissa mukana olevat ymmärtävät asiat samalla tavalla. Konseptidokumentin sisältö voi vaihdella paljonkin projektin luonteesta ja laajuudesta riippuen. Alla muutamia esimerkkejä erilaisista konsepteista ja niiden sisällöistä.

Värikonsepti sisältää tarkat sävymääritykset ja mallipalat, joiden avulla voit uudistaa tuotteesi. Voimme auttaa matalalla kynnyksellä tekemällä lyhyen värikonsultaation, työstämällä yksittäisen tuotteen tai tuoteperheen väriuudistuksen, tai koota yksilöllisen kuratoidun värikokoelman, jolla erottaudut kilpailijoistasi.

Lue lisää: Mitä hyötyä värikonseptista on yritykselle?

Tilakonsepti kiteyttää halutun tunnelman ja tilan materiaalivalinnat. Se on hyödyllinen myös myöhemmin, kun kalusteita tai tilan huoneita uusitaan ja halutaan säilyttää yhtenäinen ilme aiemmin tehtyihin ratkaisuihin. Tavoitteena on aina asiakkaan näköinen ja elämyksellinen tila. Tilakonsepti määrittää tilan ydinviestit, brändielementit ja väri- ja materiaalitaulut. Tilakonseptia voidaan hyödyntää esimerkiksi uuden rakennuskohteen esittelyssä tai asuntojen ennakkomarkkinoinnissa.

Palvelukonsepti muotoilee ideasta toimivan kokonaisuuden. Palvelun konseptoinnilla voidaan kehittää uusi, tai jo olemassa oleva palvelu entistä elämyksellisemmäksi kokonaisuudeksi. Tarkastelemme palveluasi erityisesti asiakas- tai työntekijänäkökulmasta ja kiinnitämme huomiota tulevaisuuden näkymiin ja strategisiin tavoitteisiin. Hyödynnämme erilaisia palvelumuotoilun metodeita, jolloin myös hiljainen tieto saadaan kuuluviin.

Lue lisää: Vinkkejä palveluiden rikastamiseen

Tuotekonsepti kuvaa mm. uuden tuotteen toiminnallisuutta, valmistustekniikoita ja muotoilua. Tuotemuotoilussa konseptisuunnittelu on kokonaisvaltaista suunnittelua, jossa huomioidaan asiakkaan liiketoiminnallisia tavoitteita ja tulevia trendejä. Suunnittelun tuloksena tuotetaan prototyyppejä ja erilaisia luonnoksia suunniteltavasta tuotteesta tai tuoteperheestä.

Konseptisuunnittelu yhtenäisen ilmeen tukena

Arkisten valintojen keskellä voi tuntua haastavalta ohjeistaa eri alojen ihmisiä toimimaan kuten haluaisit ja tavoitteiden sanoittaminen voi olla hankalaa. Visuaalisia ratkaisuja täytyy tehdä nopeasti ja ilmeen tulisi tottakai olla oman brändin mukainen. Apua?! Valmis konseptisuunnitelma on ratkaisu.

Välittämällä konseptisuunnitelman suoraan suunnittelijalle, säästät aikaa ja vähennät ylimääräisten kysymysten määrää tulevaisuuden suunnittelutehtävien suhteen. Eli konseptisuunnittelija voi olla täysin toinen, kuin joka myöhemmin hyödyntää tehtyä konseptia!

Esimerkiksi tilakonseptia voidaan hyödyntää myös sosiaalisen median aineistojen luomisessa. Eheä visuaalinen ilme yrityksen markkinointimateriaaleissa, nettisivuilla sekä fyysisissä tiloissa tekee brändistä tunnistettavan ja luo tavoitellun mielikuvan yrityksestä.

Kun tarvitset apua värien, tilojen ja palvelukokonaisuuksien rikastamisessa, ota yhteyttä!

Jaa: