Tilasuunnittelu markkinointikeinona

Keskeneräisten liiketilojen ikkunat peitetään suojamuovilla ja ohikulkijat ihmettelevät, mitä sieltä lopulta mahtaakaan ilmestyä. Tämä on vaihe, jolloin on helppo erottautua kilpailijoista ja hyödyntää tilasuunnittelun prosessi osaksi markkinointia. Mutta miten sen voisi tehdä?

Keskeneräisyydestä informointi on rohkeaa

On aina helpompaa kertoa asioista, jotka ovat täysin valmiita ja tiedämme, millaisia ne tarkalleen ovat. Mutta mielenkiintoisinta on kuitenkin aina prosessi, joka on johtanut kyseiseen lopputulokseen, eikö vain? Jokainen haluaisi olla se, joka tietää uudesta tulevasta ravintolasta tai liiketilasta edes jotain mitä muut samassa kahvipöydässä istuvat eivät.

Paljastamalla pieniä tiedonjyviä pitkin matkaa, sitoutamme tulevat toiveasiakkaat yhä aikaisemmassa vaiheessa. Jännitysmomentti kasvaa loppua kohden ja julkistuspäivänä voi odottaa paljon kommentteja ja kävijöitä, kun asiakkaat ovat saaneet olla mukana matkassasi. Vielä parempi, jos olet osallistanut asiakaskunnan ja työntekijät osaksi tilasuunnittelua!

Valinnat kertovat arvoista

Tilojen avulla ei enää koeteta vakuuttaa vain asiakkaita, vaan sillä myös rakennetaan työnantajabrändiä ja houkutellaan parhaita tekijöitä. Tilojen avulla voimme tehdä viestimme näkyväksi ilman sanoja. Nämä ovat arvomme ja näihin asioihin uskomme!

Panostamalla myös henkilökunnan tilojen toimivuuteen ja viihtyvyyteen voimme luoda työhyvinvointia, jonka myös asiakkaat havaitsevat. Tyytyväiset työntekijät toimivat brändilähettiläinä, joiden arvo on mittaamaton. Kun arvomaailmat kohtaavat työnantajan ja työntekijän välillä, saadaan aikaan sitoutunut henkilöstö.

Laadukkaiden tilojen avulla kiinnitämme myös erilaisten vaikuttajien huomion. Ihmiset kertovat mielellään hyvistä kokemuksista ja ”instagrammattava” toimitila lisää näiden vapaaehtoisten vaikuttajien intoa. Ilmainen mainos houkuttelee varmasti, joten miksi siitä ei tekisi helpompaa? Muistathan myös reagoida asiakkaidesi jakamiin kuviin liiketilastasi.

Miten tilasuunnittelun aineistoja voi hyödyntää?

Tilasuunnittelun edetessä syntyy erilaisia visuaalisia aineistoja ja tuotoksia, joita voimme pienelläkin fiksauksella hyödyntää markkinointimateriaaleiksi.

Esimerkiksi meillä Muodosteella projektin edetessä otetaan paljon valokuvia, sekä tehdään piirustuksia ja visualisointeja. Sävyt, materiaalivalinnat ja erilaiset detaljit tarjoavat sekä visuaalista lisäarvoa, että selkeitä ideoita suoraan teksteihin. Näitä voi käyttää esimerkiksi yritysblogissa tai somejulkaisuissa.

Kertomalla omista arvoista materiaalivalintojen yhteydessä voidaan suoraan kosiskella samaa arvomaailmaa arvostavia seuraajia. Hyödynnetäänkö rakentamisessa esimerkiksi paikallista osaamista, onko materiaali kierrätettyä tai 100% hyödynnettävissä vielä elinkaarensa lopussakin?

Kiinnitetäänkö huomiota viimeistelyihin ja detaljeihin, vai tuodaanko esille vain isot suuntalinjat ja vaikka isoimmat pinnat ja niiden sävyt? Mitä juuri kyseinen sävy yritykselle merkitsee?

Kokemuksesta elämykseksi

Tärkeintä kuitenkin on, että työympäristön perusasiat ovat ensin kunnossa. Kaikki tarvittavat työvälineet ovat helposti saatavilla ja erilaisten työtehtävien tarpeet on huomioitu tilan suunnittelussa. Kun tämä on ok, voidaan perehtyä tarkemmin siihen, miltä tila tuntuu ja herättääkö se tunteita.

Miten normaali kokemus muunnetaan elämykselliseksi? Voimme hyödyntää tilan pintoja ja erilaisia materiaaleja, jotka jo itsessään herättävät mielikuvia. Rohkeat värit säväyttävät haljun ja varovaisen sijaan. Ottamalla huomioon kaikki aistit ja tarjoamalla niille virikkeitä, saamme tilasta mielenkiintoisen. Värit, valaistus, tuoksut ja äänimaailma rakentavat yhdessä tilaratkaisujen kanssa kokonaisuuden, joka jättää meihin lähtemättömän muistijäljen.

Ensivaikutelma on tärkeä, sen voimme luoda vain yhden kerran. Tilassa koettu tunnelma jää kehomme muistiin. Kun pohdimme jälkikäteen erilaisia tiloja, muistamme kyllä, lähdimmekö rentoutuneina vai levottomina jatkamaan päiväämme. Kun taas toisaalta, jos tila ei herätä mitään tunteita, niin emme välttämättä edes muista käyneemme siellä.

Tila on kuin fyysinen käyntikortti: Viihtyisyys ja yhteneväinen ilme kertovat yrityksen arvoista. Kysymys kuuluukin, mitä teidän tilanne tällä hetkellä viestittää?

Jaa: